اهم دستاوردهای مدیریت برنامه ریزی منابع مالی و بودجه :

1-تامین اعتبار لازم برای جذب منابع انسانی مورد نیاز به منظور جذب کادر بهداشت و درمان مدافعین سلامت

2-تامین اعتبار خرید تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی و خدمات رسانی جهت مدیریت بیماری کرونا مانند تهیه دستگاه های اکسیژن ساز، ونتیلاتور و ....

3- تامین اعتبار ساخت بخش های درمانی و بهداشتی مورد نیاز به منظور انجام واکسیناسیون در راستای  مدیریت بیماری کرونا


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0