گزارش پروژه عای عمرانی مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی سال تا 1-6-1399

آنچه در این فایل مشاهده می کنیم
روند پیشرفت پروژه های عمرانی  تا 1-6-1399

 

 • احداث مرکز ترومای بیمارستان شهید رجائی
 • احداث بیمارستان 700 تختخوابی
 • احداث ساختمان دیالیز محمدزاده
 • احداث مرکز دیالیز تاکستان
 • احداث ساختمان آموزشی پژوهشی و کتابخانه پردیس
 • ساختمان مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی  استان
 • احداث استودیو پردیس
 • احداث بیمارستان شهدای آبیک
 • بهسازی بخش اورژانس بیمارستان بوعلی
 • احداث مرکز جامع سلامت معلم کلایه
 • احداث مرکز جامع سلامت رشتقون
 • احداث مرکز جامع سلامت ارداق
 • احداث مرکز جامع سلامت شهرستانک
 • احداث مرکز جامع سلامت شیداصفهان
 • احداث مرکز جامع سلامت شماره 3تاکستان
 • احداث سالن ورزشی
 • احداث خانه بهداشت خوزنان


دریافت فایل کامل پروژه به صورت pdf


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0