آدرس پستی معلونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی  : خ نواب - مجتمع ادارات - ساختمان شماره یک ستاد             کدپستی: 15315-34199
7 - copy 1.png  

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دکتر محمد علی معصومی فر

متخصص بیهوشی

ملاقات روزهای دوشنبه ساعت 10 تا 12

تلفن تماس: 18 - 33374617- 028

 داخلی  : 2010- 2011

آ مهندس قوامی.jpg  

مهندس محمد قوامی

 مدیر  انفورماتیک 

 ملاقات  شنبه تا چهار شنبه از ساعت  8  الی  14:30

تلفن تماس  مستقیم : 33372875    -028

تلفن تماس: 18 - 33374617- 028

داخلی : 2085-   2370

135.png  

 

 

احمد پور شریفی 

مدیر منابع انسانی 

ملاقات  شنبه تا چهار شنبه از ساعت  8  الی  14:30

 

تلفن تماس: 18 - 33374617- 028

 شماره تماس داخلی :  2051

 نمابر: 33375157 -028

13.png  

مرتضی نجفی 

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری 

ملاقات  شنبه تا چهار شنبه از ساعت  8  الی  14:30

 

تلفن تماس:   33336001    028 

 شماره تماس داخلی :  2150

 

6.png  

حسین شیخی 

مدیر امور مالی  

ملاقات  شنبه تا چهار شنبه از ساعت  8  الی  14:30

تلفن تماس:   33336001    028 

 شماره تماس داخلی :  2120

350.jpg  

محمد رضا سالاری 

مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد 

ملاقات  شنبه تا چهار شنبه از ساعت  8  الی  14:30

تلفن تماس:   33336001    028 

 شماره تماس داخلی :  2013

1.png  

مهندس وحید خورشیدی

مدیر توسعه منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

ملاقات  شنبه تا چهار شنبه از ساعت  8  الی  14:30

تلفن تماس:   33336001    028 

 شماره تماس داخلی :  2050

10.png  

مهندس فرشید غیاثوند

مدیر امور پشتیبانی و رفاهی

ملاقات  شنبه تا چهار شنبه از ساعت  8  الی  14:30

تلفن تماس:   33336001    028 

 شماره تماس داخلی :  2100

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0