• ساعت : ۱۲:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ 
  • کد خبر : ۲۰۲۷۴
واگذاری انجام كارهای خدماتی و نظافتی كلیه واحدهای تابعه دانشگــاه،

    آگهی تجدیدمناقصه عمومی یک  مرحله­ای

     تاریخ انتشار 12  دی 1401  (نشر بار اول)

 

      دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری انجام کلیه امور خدماتی و نظافتی کلیه واحدهای تابعه بشرح ذیل را به شرکت­های معتبر که دارای گواهینامه (اهلیت) درخصوص نیروی انسانی، خدمات و گواهینامه ایمنی صلاحیت هر دو از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی  می­باشند را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir  تجدید نماید.

1ـ دستگاه مناقصه­گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: به ­تاریخ 13 دی 1401  می­باشد.

3ـ قیمت­اسنادمناقصه:به­ مبلغ 1.000.000 ریال برای هر یک از مناقصه­ها و واریز به­ حساب درآمد ­دانشگاه به شماره 37168551 (بانک رفاه) به ­شماره­ شبا 080130100000000037168551IR بنام­ سپرده­ غیرقابل ­برداشت­ دانشگاه­ علوم   پزشکی­ و خدمات ­بهداشتی ­و درمانی قزوین بابت خرید از طریق درگاه پرداخت ­الکترونیکی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) می باشد.

4- مبلغ وثیقه فرآیند ارجاع کار: 22.735.302.895 ریال

ـ ارایه رسید بانکی­ و واریز وجه ­به ­حساب­ شماره 37167339 بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

ـ ارایه ضمانت نامه از بانکهای دولتی و یا موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی با دارا بودن اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تا سه ماه دیگر.

5- مهلت­ زمانی­دریافت ­اسناد مناقصه ­از سامانه: از ساعت 14:00 ­تاریخ 13  دی 1401   لغایت­ ساعت 19 به­ تاریخ15  دی 1401   می­باشد.

6- مهلت­ زمانی ­ارایه­ پیشنهاد: پایان وقت اداری ساعت 15:15به­ تاریخ 25  دی 1401   می­باشد

7- زمان ­بازگشایی ­پاکت­ها: به تاریخ 26 دی 1401  ساعت 10 صبح می­باشد.

8- اطلاعات ­تماس ­دستگاه­ مناقصه ­گزار جهت ­دریافت ­اطلاعات ­بیشتر در خصوص­ اسناد مناقصه ­و ارایه ­پاکت­های­ پیشنهادی:

به­نشانی: قزوین، خیابان­ نواب­ شمالی، مجتمع­ادارات، ستاد مرکزی­ دانشگاه ­علوم پزشکی­ و خدمات ­بهداشتی ­درمانی، مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی (واحد امور قراردادها و مناقصات دانشگاه) ­تلفن 02833375164

 

 

                 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0