• ساعت : ۰۷:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ 
  • کد خبر : ۱۹۴۳۳
آگهی مناقصه های عمومی یك مرحله ای واگذاری انجام كارهای خدماتی و نظافتی كلیه واحدهای تابعه دانشگــاه

     آگهی مناقصه عمومی یک مرحله­ ای

     تاریخ انتشار 5  آذر  1401    (نشر بار اول)

      دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری انجام کلیه امور خدماتی و نظافتی کلیه واحدهای تابعه بشرح ذیل را به شرکت­های معتبر که دارای گواهینامه (اهلیت) درخصوص نیروی انسانی، خدمات و گواهینامه ایمنی صلاحیت هر دو از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی  می­باشند را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir  برگزار نماید.

1ـ دستگاه مناقصه­ گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: به­تاریخ 7 آذر 1401   می­باشد.

قیمت ­اسنادمناقصه:به­ مبلغ 1.000.000 ریال برای هر یک از مناقصه­ ها و واریز به­ حساب درآمد ­دانشگاه به شماره 37168551 (بانک رفاه) به­ شماره­ شبا 080130100000000037168551IR بنام­ سپرده­ غیرقابل ­برداشت ­دانشگاه ­علوم پزشکی­ وخدمات­ بهداشتی­ ودرمانی قزوین بابت خرید از طریق درگاه پرداخت ­الکترونیکی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) می باشد.

ردیف

مبلغ وثیقه فرآیند ارجاع کار مناقصه

مبلغ وثیقه( ریال)

1

مناقصه 1 : واگذاری کلیه امور خدماتی نظافتی مراکزآموزشی درمانی شهیدرجایی ، قدس ، ولایت ، دانشکدهای پرستاری و مامایی ، دندانپزشکی ، پزشکی، بیمارستان های شفا، امیرالمومنین ، مدیریت فناوری اطلاعات، معاونت آموزشی، معاونت بهداشتی، معاونت پژوهشی، توسعه، دانشجویی و فرهنگی، معاونت درمان، غذا دارو کلینیک محمدزاده پونک

و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

14.289.177.833

2

مناقصه 2 : واگذاری کلیه امور خدماتی نظافتی مراکز آموزشی درمانی  مراکز 22 بهمن ، بوعلی ، کوثر ، بیمارستان های رحیمیان ، شهدای آبیک ، شبکه های البرز،آوج، بوئین

زهرا ،تاکستان و مرکز بهداشت شهید بلندیان

14.303.253.179

ـ ارایه ­رسیدبانکی ­و واریز وجه­ به­ حساب ­شماره 37167339 بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

ـ ارایه ضمانت نامه از بانک های دولتی و یا مووسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی با دارا بودن اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تا سه ماه دیگر.

4- مهلت­ زمانی ­دریافت­ اسنادمناقصه ­از سامانه: ساعت 8 صبح ­تاریخ 7 آذر 1401  لغایت­ ساعت 19 به­ تاریخ  13 آذر 1401 می­باشد.

5- مهلت ­زمانی­ ارایه ­پیشنهاد: پایان وقت اداری ساعت 15/15به­ تاریخ 26 آذر 1401 می­باشد

6- زمان­ بازگشایی­ پاکت ­ها: به تاریخ 27 آذر 1401 ساعت 10 صبح می­باشد.

7- اطلاعات­ تماس ­دستگاه­ مناقصه ­گزارجهت­ دریافت ­اطلاعات ­بیشتردرخصوص ­اسنادمناقصه ­وارایه­ پاکت­ های­ پیشنهادی:

به ­نشانی: قزوین،خیابان­ نواب ­شمالی،مجتمع ­ادارات،ستادمرکزی ­دانشگاه ­علوم پزشکی ­وخدمات ­بهداشتی­ درمانی، مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی( واحد امور قراردادها و مناقصات دانشگاه) ­تلفن 02833375164

 

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

بهداشتی درمانی قزوین

 

 

 

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0