• ساعت : ۰۰:۰۰
 • تاريخ :
   ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ 
خروج از خدمت (كاركنان هیات علمی و غیر هیات علمی)

خروج از خدمت (کارکنان هیات علمی و غیر هیات علمی)

مدرس محمد مهجور کارشناس مسئول امور بازنشستگان - فضل اله قائدیها کارگزین امور بازنشستگان

 

فهرست مطالب :

 • بازنشستگی  
 • حقوق و وظیفه 
 •  انواع سابقه
 • مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی ‌
 • مشاغل تخصصی و غیر تخصصی
 • انواع خدمت
 • سابقه خدمت
 • سابقه تجربی 
 • سابقه بازنشستگی

خروج از خدمت :

 • بازخریدی استعفا
 • مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمانی
 • انفصال دائم از خدمت
 • اخراج
 • فسخ قرارداد
 • فوت
 • بازنشستگی

 

 

دریافت فایل آموزشی
 
 
امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

  6.0.20.0
  V6.0.20.0