• ساعت : ۰۰:۰۰
 • تاريخ :
   ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ 
اختیار و تفویض اختیار در مدیریت قسمت اول
آنچه در این آموزش می خوانید :  
 • مقدمه
 • اختیار از دیدگاههای مختلف
 • نفوذ و تاثیر بر رفتار در سازمان
 • مشکلات مدیریتی درخصوص قدرت و اختیار
 • منابع قدرت از دیدگاه   (فرنج (French) و راون (Rovon)
 • انواع اختیاراز دیدگاه وبر
 • مبنای اختیارات رسمی
 • نمودار : ديدگاههای کلاسيک و ديدگاه مبتني بر پذيرش
 • تفویض اختیار
 • مزايای تفويض اختيار
 • علل عدم تفویض اختیار توسط مدیران
 • علل عدم قبول اختیار از طرف مرئوسان
 • رهنمودهایی برای تفویض اختیار به شیوه ای اثر بخش

 
   
دانلود فایل آموزشی
 
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  6.0.20.0
  V6.0.20.0