• ساعت : ۰۰:۰۰
 • تاريخ :
   ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ 
آشنایی با مجموعه مقررات امور بازنشستگی كاركنان دولت

آشنایی با مجموعه مقررات امور بازنشستگی کارکنان دولت  

 
   
آنچه در این آموزش می خوانید :  

 • انواع بازنشستگي  
 • نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي
 • وراث واجد شرايط و مدارك مربطوطه جهت برقراري حقوق وظيفه وراث
 • مدارك جهت قط موقت يا دائم حقوق بازنشستگي ، وظيفه از كار افتادگي و وظيفه وراث
 • بازخريد خدمت كاركنان دولت
 • استرداد كسور خدمت مازاد بر سي سال
 • استرداد كسور بازنشستگي مشمولين صندوق بازنشستگي كشوري
 • نحوه وصول اقساط بدهي كاركنان دولت در هنگام تائيديه حقوق بازنشستگي ووظيفه
 • انتقال حق بيمه خدمات غير رسمي (خصوصي )كاركنان دولت به صندوق بازنشستگي
 • كشوري -ساير مقررات

 

دریافت فایل آموزشی 

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

  6.0.20.0
  V6.0.20.0