• ساعت : ۹:۱:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ 
  • کد خبر : ۹۵۵۴
بوفه مركز آموزشی درمانی شهید رجایی واگذار شد

     نشست بازگشایی پاکت های(الف، ب و ج) مزایده واگذاری اجاره بوفه و واحد چاپ و انتشارات مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی ساعت 10 صبح در دفتر معاونت توسعه دانشگاه برگزار شد

در این نشست بعد از بررسی وثیقه فرآیند ارجاع کار( پاکت الف) ، اسناد ومدارک مزایده گران ( پاکت ب ) و قیمتهای پیشنهادی مزایده گران ( پاکت ج)  ، سید علی رضا زاده برنده مزایده اعلام گردید.

شایان ذکر است در جلسه فوق اعضای کمیسیون مزایده حسین میرزا عباسی نماینده رییس دانشگاه در امور مناقصات و مزایدات، مهندس فرشید غیاثوند جانشین معاونت توسعه در امور مناقصات و مزایدات، زینت بساره مدیر مالی و مدعوین جلسه طاهرمشایخ مشاور رییس دانشگاه و مدیر اداره حراست دانشگاه، سعیده نصیری نماینده اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات  و خدیجه افشار کارشناس امور قراردادها و مناقصات دانشگاه  در جلسه حضور داشتند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0