• ساعت : ۱۲:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ 
  • کد خبر : ۲۰۹۰۹
چهارمین آزمون جامع توجیهی بدو خدمت كاركنان دانشگاه علوم پزشكی قزوین برگزار شد

 

 

 

 

  به گزارش روابط عمومی پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،فریده بهرامخانی مدیر اجرایی برگزاری آزمون جامع توجیهی بدو خدمت دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت : چهارمین دوره این آزمون روز پنج شنبه 13 بهمن 1401 با حضور253 شرکت کننده در مرکز آزمون های الکترونیک دانشگاه به صورت حضوری و الکترونیکی برگزار شد.

بهرامخانی افزود : در مجموع 468 تن از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سوی معاونت توسعه منابع  وزارت بهداشت واجد شرایط شرکت در آزمون شناخته شدند که از این تعداد 268 تن ثبت نام نموده و 253 تن موفق به شرکت در آزمون شدند.

مسئول آموزش و توانمند سازی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین ادامه داد: این آزمون با حضور مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه و نماینده ناظر وزارت بهداشت، نماینده حراست دانشگاه و نماینده مرکز آزمون های الکترونیک دانشگاه برگزار شد و نتایج آن در یک بازه زمانی یک ماهه به صورت الکترونیکی اعلام خواهد شد.

گفتنی است چهارمین آزمون جامع توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سه نوبت 8 صبح ، 10:30 صبح و 13 ظهر برگزار 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0