دوران

لطفا صبر کنید ...

عاطفه نادری

عاطفه نادری

  • پست الکترونیکی : maintenance_pr@qums.ac.ir

هومن خان پور

هومن خان پور

  • پست الکترونیکی : کارشناس پایش عملکرد

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0