خدمات تحت وب
سامانه خدمات الکترونیک
سامانه کارمند  رشد
سامانه ثبت تجارب
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سامانه نظام پیشنهادات
سامانه رصد( جهت ثبت شاغلین جدید)
سامانه جامع مدیریت عملکرد سازمان تسما
 سامانه تسهیلات ارزی و مشمولین مرکز خدمات آموشی وزارت بهداشت
سامانه تامین و توزیع نیروی انسانی
 مرکز فناوری اطلاعات ، ارتباطات و امنیت - شبکه دولت-
اتوماسیون وزارت
سامانه مدیریت عملکرد استانداری(تسما)
بانک قوانین
منابع  علمی  الكترونيكي
مراكز آموزش عالي
درگاه الكترونيكي ايران
پايگاه اطلاع رساني دولت
پایگاه خبری - اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وبدا)
معاونت توسعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
پایگاه  ملی  اطلاع رسانی  قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
سايت باهمايش
راهكار مديريت
سازمان جهاني بهداشت (WHO)
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
سامانه کاریاب
سامانه مدیریت مصرف انرژی
سامانه ثبت نام نیروی خدماتی
1