خدمات تحت وب
سامانه مدیریت مصرف انرژی
سامانه خدمات الکترونیک
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سامانه رصد( جهت ثبت شاغلین جدید)
سامانه ثبت نام نیروی خدماتی
سامانه کاریاب
 سامانه تسهیلات ارزی و مشمولین مرکز خدمات آموشی وزارت بهداشت
سامانه تامین و توزیع نیروی انسانی
 مرکز فناوری اطلاعات ، ارتباطات و امنیت - شبکه دولت-
اتوماسیون وزارت
سامانه مدیریت عملکرد استانداری(تسما)
بانک قوانین
منابع  علمی  الكترونيكي
مراكز آموزش عالي
درگاه الكترونيكي ايران
پايگاه اطلاع رساني دولت
پایگاه خبری - اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وبدا)
معاونت توسعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
پایگاه  ملی  اطلاع رسانی  قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
سايت باهمايش
راهكار مديريت
سازمان جهاني بهداشت (WHO)
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
1