اسناد مناقصه و مزایده
1397/6/5 دوشنبه اسناد مناقصه: خريد مراقبتهای اولیه سلامت، فعال و مستمر)تداوم خدمات( قابل ارائه در مراکز خدمات جامع سلامت و پايگاه های سلامت در مناطق شهری بالای 20 هزار نفر و حاشیه نشین تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

 
در یافت فایل اسناد مناقصه


 
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر