اسناد مناقصه و مزایده
1397/6/3 شنبه اسناد تجدید مناقصه واگذاري طبخ وتوزیع غذای (بدون مصالح) مراکز آموزشی و درمانی قدس، ولایت کوثر، بوعلی سینا، شهیدرجایی و بیمارستان شفا تاکستان
در یافت فایل اسناد مناقصه
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر