اخبار اسلایدی
خرید نصب و راه اندازی دستگاه تجهیزات ذخیره سازی SAN Storage به بخش خصوصی واگذار شد

خبر، مهندس خونبانی

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

خرید نصب و راه اندازی دستگاه تجهیزات ذخیره سازی" SAN Storage "به بخش خصوصی واگذار شد

نشست کمیسیون مناقصه دانشگاه علوم پزشکی قزوین با موضوع بازگشایی پاکت های رسیده مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه مناقصه خرید نصب و راه اندازی دستگاه تجهیزات ذخیره سازی SAN Storag " تجهیزات برای  ذخیره سازی اطلاعات الکترونیکی سازمان "  برگزار شد.

در این نشست، بعد از بررسی پاکت های رسیده توسط کمیته فنی بازرگانی و پیشنهاد قیمت ها، این عملیات به برنده مناقصه واگذار شد. نشست مذکور، روز 24 شهریور 1399  با حضور اعضای کمسیون مهندس علویری، مهندس ناهید زندیان در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار شد.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر