اخبار اسلایدی
فقط جلسات ضروری می تواند تشکیل شود

خبر، مهندس خونبانی

فقط جلسات ضروری می تواند تشکیل شود

به گفته دکتر سید علیرضا خونساری، جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین، فقط جلسات ضروری می تواند تشکیل شود.

وی این موضوع را در نشست کمیته پشتیبانی مقابله با ویرویس کرونا بیان کرد و ضمن تاکید به اینکه جلساتی که ضروری است و تشکیل نشدن آن موجب تبعات شدید خواهد شد، با تشخیص مدیر واحد و با هماهنگی معاونت توسعه برگزار شود؛ گفت: در خصوص نیروهای داوطلب جهادی، برنامه‌ریزی لازم برای همکاری با بسیج جامعه پزشکی انجام شود و بر اساس ضوابط و قرارداد منعقده، اقدام لازم انجام شود.

این مقام مسؤول ضمن تأکید حل مشکل نیروی انسانی به خصوص پرستار در بخش های کرونا از نماینده معاونت درمان خواست پیشنهادهای خود را برای حل این مشکل به معاونت توسعه برای طرح در کمیته اصلی یا هیات رئیسه دانشگاه اعلام کند. وی افزود که برای حل مشکلات خرید تجهیزات حافظتی، نیاز واقعی مراکز و بخش‌های کرونا بررسی و مراتب به مراکز و معاونت توسعه اعلام شود.

در این نشست، برای حل مشکلات دور کاری، تفویض اختیار از ریاست دانشگاه در خصوص افزایش اختیارات برای خرید تجهیزات حفاظتی کرونا، مرخصی تشویقی کادر درمان، و تجمیع درخواست آمار کرونا نیز بحث و گفتگو شد. نشست مذکور، با حضور اعضا، روز ششم  مرداد 1399 در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار شد.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر