اخبار اسلایدی
در مزایده دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 10 آمبولانس فرسوده فروخته شد

خبر، مهندس خونبانی

در مزایده دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 10 آمبولانس فرسوده فروخته شد

در نشست کمیسیون مناقصه دانشگاه علوم پزشکی قزوین برای بازگشایی پاکت های رسیده از مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه بعد از بررسی پیشنهاد قیمت های رسیده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، برنده 10 دستگاه آمبولانس پذیرفته شد.

حبیب الله قنبری، مدیر پشتیبانی دانشگاه با گفتن این خبر، اظهار کرد: مقرر شد برنده برای انجام مراحل اداری تحویل اسناد خودرو به مدیریت خدمات پشتیبانی واحد امور مناقصات و قراردادهای دانشگاه مراجعه نمایند. وی افزود که برای 2 دستگاه آمبولانس دیگر هم به دلیل پایین بودن قیمت پیشنهادی شرکت کنندگان از قیمت کارشناسی دانشگاه ، مقرر شد مجدد مزایده برگزار شود.

این نشست روز 5 مرداد 1399 در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه انجام شد و دکتر محمدعلی معصومی فر، معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر سید علیزضا خونساری جانشین وی و اعضای کمیسیون مناقصه دانشگاه در آن حضور داشتند.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر