اخبار اسلایدی
اولین جشنواره نظام پیشنهادات بهمن ماه 1398
دریافت گزارش پیشنهادات برتر سال 1398
 • سرکار خانم آزیتا کاکاوند

تهیه سرنگ هاي بدون سر سوزن جهت داروهاي خوراکی

 • سرکار خانم منیره پورشمسیان

کارت ولادت کشوري

 • فاطمه نظري شادکام

تهیه الگوریتم مدیریت مواجهه شغلی

 • سرکار خانم اعظم طاهرخانی

ایجاد کتابخانه علمی و فرهنگی

 • سرکار خانم لیلا مافی

تهیه وتنظیم فرم جهت واحد بایگانی دانشكده بابت تحویل  پرونده هاي بایگانی به صورت امانت به واحد هاي متقاضی دانشكده وعودت آن به بایگانی

 • سرکار خانم دکتر سیما رفیعی

تدوین شاخص هاي شایستگی محور در اعلام نیاز دانشكده جهت معرفی عضو هیات علمی متعهد خدمت براي جذب در فراخوان هیات علمی

 • جناب آقاي دکترهمایون بابااولادي

طرح نامگذاري یك روز در سازمان بعنوان روز نظام پیشنهادات

 • جناب آقاي یاور گرامی

استفاده عملی از کپسولهاي اتش نشانی قبل از شارژ مجدد

 • سرکار خانم فاطمه کشاورز معتمدي

آنلاین شدن استعلام بهداشتی ارسالی از اصناف

 • جناب آقاي فرج اله فرجی الموتی

ارائه خدمات با راه اندازي مجدد تیم هاي سیار

 • جناب آقاي حامد ذاکرین

پاسخ الكترونیكی(اینترنتی )جوابیه آزمایشات پزشكی ، آزمایشگاه هاي پزشكی مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشكی

 • جناب آقاي بهزاد کاکاوند

روبات شستشو و ضد عفونی کننده يبدن افراد آلوده به مواد شیمیایی، میكروبی، هسته اي و پرتوي در محل حادثه

 • سرکار خانم فاطمه رستمی گل محمدي

حذف شمول روش پرداخت پلكانی کارانه پزشكان براي درمان گردشگران سلامت (بیماران خارجی  )و همچنین برداشتن سقف کل دریافتی خالص ماهیانه پزشكان مذکور )میلیون ریال600 (سقف

 • جناب آقاي مهران علیجان زاده

تدوین کتابچه بدو خدمت کارکنان معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكی قزوین

 • سرکار خانم فاطمه سفیدي

اصلاح روند امور  ترفیع پایه اساتید

 • سرکار خانم فاطمه جلیله وند

تهیه محفظه پلاستیكی براي نگهداري و حفاظت  ظروف حاوي حلال بر روي کابینت

 • جناب آقاي دکتر اردشیر علی زاده شهریور

استفاده از بخش خصوصی به نحو موثر در سیستم بهداشتی

 • سرکار خانم خدیجه سادات حسینی

ثبت اطلاعات محل اسكان مادرباردار درGIS

 • جناب آقاي مسعود رضایی

حذف رسید هاي فیزیكی دریافت مجوزهاي بهداشتی  صادره

 • سرکار خانم مریم خوئینی ها

دریافت ورودي از تیم هاي فوتبال در جام رمضان کارمندي و دهه فجر دانشجویی

 • سرکار خانم مهندس ناهید زندیان

ایجاد بهداشت روانی در محیط کاري دانشگاه

 • جناب آقاي محمدهاشم کیایی

بخش RO استفاده مجدد از آب برگشتی از دیالیز مرکز آموزشی درمانی بوعلی قزوین

 • سرکار خانم الهام جوادي

مانیتورینگ مرکزي جهت وضعیت ژنراتور، ، سیستم هاي ROگازوئیل، خلوص اکسیژن، سرمایشی و گرمایشی و وضعیت چاه هاي ارت

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر