اخبار اسلایدی
اولین جشنواره نظام پیشنهادات بهمن ماه 1398


بیانیه دکتر پیمان نامدار سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مشارکت یک مفهوم تاریخی بوده که در اسلام نیز تحت عنوان «شورا» مورد توجه قرار گرفته است و در عصر حاضر نیز یکی از مهم ترین تکنیک ها در زمینه ارتقای بهره وری، بهره گیری از مدیریت مشارکتی و نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها می باشد. در عصری که ما زندگی می‌کنیم محیط کار سازمان‌های دولتی با گذشته تفاوت بسیاری کرده است. در گذشتة نه چندان دور، کارها و فعالیت‌های سازمان ساده، ‌ارتباطات محدود و تنوع و پیچیدگی نیازهای ارباب‌رجوع کم بود. بنابراین سازمان‌ها نیازی به انجام تغییرات ‌گسترده‌ و ‌عمیق نداشتند. امروزه با تغییرات شرایط محیطی بخصوص پیشرفت تکنولوژی اطلاعات، سازمان‌های دولتی با چالش‌هایی متفاوت از گذشته روبرو هستند. پیشرفت علم و تکنولوژی، تخصصی شدن فعالیت‌ها، ارتباطات وسیع و متنوع، گستردگی مسئـولیت‌ها، آگاهی ارباب‌رجوع و نیاز به پاسخگویی ایشان ‌و مانند اینها و همچنین محدودیت منابع و امکانات، مدیران را با چالش‌های جدی برای تحقق اهداف سازمان مواجه کرده استبا توجه به تغییر شرایط محیط بیـرونی ‌و درونی سازمانی و لزوم پاسخگویی به نیازهای ارباب‌رجوع، مدیران بایستی برای انجام وظایف ‌و ‌مسئولیت‌های خود و تحقق اهداف سازمان، رویکردهای جدید مدیریتی اتخاذ نمایند. رویکردهایی که به ایشان امکان دهد ضمن تحقق اهداف سازمان، رضایت شغلی کارکنان و رضایت ارباب‌رجوع را فراهم کنند

 در این راستا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین به منظور ارتقای بهره وری و افزایش روحیه مشارکت همگانی با برطرف نمودن چالش همیشگی دبیرخانه نظام پیشنهادها، اقدام به مکانیزه نمودن فرایند مذکور نموده است. اینک با استعانت از خداوند متعال و در راستای بیانیه گام دوم انقلاب، از اعضای محترم هیئت علمی، همکاران گرانقدر، دانشجویان عزیزو سایر ذینفعان که به نحوی با این دانشگاه در تعامل هستند، بدون درنظر گرفتن مقام، تحصیلات، سن و جنسیت، دعوت می نمایم با به کارگیری اندیشه خلاق و ذهن توانمندشان ما را در راه رسیدن به تعالی و خدمتگزاری به میهن عزیز اسلامی یاری نمایند. پیشنهادهای سازنده شما که دربرگیرنده راه حل های اجرایی برای مشکلات جاری سازمان، اصلاح فرآیندهای کاری، کاهش هزینه ها و یا افزایش درآمدها باشد، چه بزرگ و چه کوچک، می تواند تاثیرات شگرفی در پیشبرد اهداف سازمانی و سلامت آحاد جامعه داشته باشد. تاثیراتی که علاوه بر منافع دانشگاه، منشا منافع مادی و معنوی برای شما عزیزان نیز خواهد بود.

لذا اینجانب ضمن تشکر و قدردانی از تلاشهای بی شائبه همکاران دبیرخانه نظام پیشنهادات بدین وسیله از کلیه پیشنهاددهندگان ارجمند تقاضا دارم بر اساس روش هایی که دبیرخانه نظام پیشنهادها اعلام می نماید، پیشنهادهای خود را برای بررسی و اجرا توسط دبیرخانه مذکور ارائه نمایند. بدیهی است علاوه بر اجر معنوی، بر اساس آئین نامه اجرایی نظام پیشنهادها، به نحو مقتضی از همکاری شما در پیشبرد شرکت به سوی «تعالی سازمانی» تقدیر خواهد شد. امیدوارم با تلاش و پشتکار نسبت به تحقق شعار اولین جشنواره نظام پیشنهادات " هر فرد، یک پیشنهاد" زمینه برای برگزاری هرچه شکوهمندتر دومین جشنواره نظام پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی قزوین را فراهم نمائید.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر