رویداد علمی
دوره آموزشی  برنامه ریزی استراتژیک
دوره آموزشی  برنامه ریزی استراتژیک
خروج از خدمت (کارکنان هیات علمی و غیر هیات علمی)
معرفی مدل   sBI  در ارائه بازخورد به کارکنان
چگونه به یک فرد حرفه ای در حوزه مدیریت منابع انسانی تبدیل شویم؟(قسمت دوم)
تمرین شنیدن ناگفته ها
مهارت های‌نرم‌مهم‌ ترند‌یا‌مهارت‌ های‌سخت؟
چگونه به یک فرد حرفه ای در حوزه مدیریت منابع انسانی تبدیل شویم؟(قسمت اول)
توهم بازخورد
آموزش فارسی کردن اعداد در نرم افزا Word , Excel
دوره  آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی از مجموعه دوره های آموزشی قوانین و مقررات استخدامی
دوره آموزشی طبقه بندی مشاغل از مجموعه دوره های آموزشی قوانین و مقررات استخدامی
دوره آموزشی بهبود مستمر (کایزن)
مدیریت استرس قسمت دوم
مدیریت استرس قسمت اول
آیین نامه مهندسی و ارزشیابی مشاغل
کارگاه هیات علمی
دومین کارگاه آموزشی حقوق دستمزد برگزار شد
اولین کارگاه آموزشی حقوق دستمزد برگزار شد
رهبری تغییر
1 2 3 4 5