رویداد علمی
تغذیه مناسب در دوران بارداری باید بر سه اصل کفایت، تعادل و تنوع باشد
آشنایی با مجموعه مقررات امور بازنشستگی کارکنان دولت
مدیریت استرس
رفتار سازمانی
اختيار و تفويض اختيار در مديريت   قسمت دوم
اختيار و تفويض اختيار در مديريت  قسمت اول
به دست آوردن نام کامپیوتر خود
راه های به دست آوردن ip کامپیوتر خود
فرایند ارسال مرخصی ساعتی
مزایا و معایب رایانه و بازیهاي رایانهاي
نکات قابل توجه براي کاربران تازه کار کامپیوتر
دوره آموزشی  برنامه ریزی استراتژیک
دوره آموزشی  برنامه ریزی استراتژیک
خروج از خدمت (کارکنان هیات علمی و غیر هیات علمی)
معرفی مدل   sBI  در ارائه بازخورد به کارکنان
چگونه به یک فرد حرفه ای در حوزه مدیریت منابع انسانی تبدیل شویم؟(قسمت دوم)
تمرین شنیدن ناگفته ها
مهارت های‌نرم‌مهم‌ ترند‌یا‌مهارت‌ های‌سخت؟
چگونه به یک فرد حرفه ای در حوزه مدیریت منابع انسانی تبدیل شویم؟(قسمت اول)
توهم بازخورد
1 2 3 4 5 6 7