رویداد علمی
به دست آوردن نام کامپیوتر خود
راه های به دست آوردن ip کامپیوتر خود
فرایند ارسال مرخصی ساعتی
علل کاهش سرعت کامپیوتر
مزایا و معایب رایانه و بازیهاي رایانهاي
نکات قابل توجه براي کاربران تازه کار کامپیوتر
دوره آموزشی  برنامه ریزی استراتژیک
دوره آموزشی  برنامه ریزی استراتژیک
خروج از خدمت (کارکنان هیات علمی و غیر هیات علمی)
معرفی مدل   sBI  در ارائه بازخورد به کارکنان
چگونه به یک فرد حرفه ای در حوزه مدیریت منابع انسانی تبدیل شویم؟(قسمت دوم)
تمرین شنیدن ناگفته ها
مهارت های‌نرم‌مهم‌ ترند‌یا‌مهارت‌ های‌سخت؟
چگونه به یک فرد حرفه ای در حوزه مدیریت منابع انسانی تبدیل شویم؟(قسمت اول)
توهم بازخورد
آموزش فارسی کردن اعداد در نرم افزا Word , Excel
دوره  آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی از مجموعه دوره های آموزشی قوانین و مقررات استخدامی
دوره آموزشی طبقه بندی مشاغل از مجموعه دوره های آموزشی قوانین و مقررات استخدامی
دوره آموزشی بهبود مستمر (کایزن)
مکتوبات اصلی
1 2 3 4 5 6 7