خبرهای کوتاه
99
1399/5/8 چهارشنبه برگزاری مزایده بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزاری مزایده بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

- عنوان مزایده : واگذاری بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی

- تاریخ فروش اسناد : 13/05/99 لغایت 16/05/99 

- آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   :  https://www.setadiran.ir/setad/cms

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر