خبرهای کوتاه
895
قانون نظام پیشنهادات و مدیریت مشارکتی ادامه جلسات دوره آموزشی کارشناسان منتخب دانشگاه با موضوع بررسی قانون نظام پیشنهادات و مدیریت مشارکتی

 
97/10/19
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر