خبرهای کوتاه
892
طرح روزنه 3 (سناریوی مرتبط با منابع انسانی) برگزاری جلسه هم اندیشی کارکنان در طرح روزنه 3 (سناریوی مرتبط با منابع انسانی) توسط دفتر مطالعات معاونت توسعه

19-دی -1397
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر