خبرهای کوتاه
مرکز خدمات جامع سلامت رشتقون، بازسازی می شود
مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاهمشکلات شرکت های تلاشگران البرزقزوین و دور اندیش صنعت عرفان بررسی شد
امور رفاهی کارکنانتفاهم نامه با آموزشگاه زبان یسنا
مزایده آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای مزایده مشارکت در راه اندازی، تجهیز و مدیریت بیمارستان شهدای آبیک
خطرات و ریسک پذیری ساختمان های دانشگاه، استخراج می شود
مدیر توسعه سازمان و تحول اداریکارگاه نحوه پر کردن فرم گلوگاه های فساد خیز جهت واحدهای معاونت توسعه برگزار شد
بررسی نحوه ساماندهی طبخ و توزیع غذای مراکز آموزشی درمانی
بررسی نحوه کاهش هزینه ها، در ستاد دانشگاه
نحوه راه اندازی مرکز ctاسکن و MRI مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی بررسی شد
امور رفاهی کارکنان تفاهم با شرکت تعمیراتی پویا نمای سکنی
امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی قزوین فروشگاه های خرید اقساطی در البرز - زنجان و قزوین به روز شد
امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی قزوینآخرین فهرست فروشگاه های مجموعه بهترین باشگاه من
مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه اطلاعیه تاریخ و آدرس سامانه مناقصه و مزایده نظافت، خدمات و پشتیبانی بیمارستان شهدای آبیک و خدمات سلامت رشتقون
ارزیابی عملکرد، اطلاعات مورد نیاز مدیران را برای پایش وضعیت موجود فراهم می‌کند
مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاهتاریخ نشر 10 - تیر - 1398 (نشر بار دوم ) تکمیل مرکز جامع خدمات سلامت رشتقون
مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاهتاریخ نشر 10 -4- 98 (نشر بار دوم ) نظافت، خدمات و پشتیبانی بیمارستان شهدای آبیک
مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه تاریخ نشر 98/4/09 (نشر بار اول ) تکمیل مرکز جامع خدمات سلامت رشتقون
مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه تاریخ نشر 9-4-98 (نشر بار اول) ظافت، خدمات و پشتیبانی بیمارستان شهدای آبیک
در استان البرز مدیران دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با تجربه موفق برون سپاری بیمارستان دانشگاهی آشنا شدند
کارگاه چگونگی تشکیل کمیته های اقتصاد سلامت در شبکه بهداشت ودرمان البرز تشکیل شد
12345678910...>>>