اخبار
در مرداد ماه سال 1399 عملکرد واحد مهندسی مشاغل دانشگاه

در مرداد ماه سال 1399
عملکرد واحد مهندسی مشاغل دانشگاه


استعلام و اعمال مدارک تحصیلی 35 نفر از پرسنل دانشگاه توسط گروه مهندسی مشاغل مورد بررسی و تایید قرار گرفت. در این بررسی 28 استعلام و 7 مورد اعمال مدرک تحصیلی توسط کارشناسان مهندسی مشاغل مدیریت توسعه سازمان و تحول انجام شد.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر