اخبار
98
افزایش حقوق فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل کارکنان قراردادی تبصره چهار هم شد

خبر، مهندس خونبانی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

افزایش حقوق فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل کارکنان قراردادی تبصره چهار هم شد

به گفته دکتر محمدعلی معصومی فر، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ سرانجام پس از پیگیری های مداوم معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های علوم پزشکی کشور، افزایش حقوق فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل کارکنان قراردادی تبصره چهار هم شد.

دکتر معصومی فر، با اذعان به اینکه روز جمعه ۹ اسفند 1398 و پس از دریافت دستورالعمل افزایش تا ۵۰ درصدی فوق العاده ها، احکام کارگزینی کارکنان رسمی، پیمانی، طرحی و ضریب «k» با تلاش مجموعه اداره کارگزینی در حوزه مدیریت منابع انسانی و واحدهای تابعه صادر شد؛ گفت: چون این بخشنامه، شاملِ کارکنان قراردادی تبصره چهار 4 ماده 2 تبصره 1 ماده 32 نمی شد؛ برای جلوگیری از بروز تبعیض در پرداخت ها و به منظور حفظ روحیه این گروه از کارکنان، معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های علوم پزشکی کشور، دست بکار شدند و با ارسال درخواست، این افزایش، شامل کارکنان قراردادی تبصره 4 هم شد.

یادآور می شود، این افزایش ها طبق مجوز دولت و به استناد بخشنامه ارسالی از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت انجام شد. بخشنامه مذکور به استناد فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری(معادل امتیازات فصل هشتم آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی) صادر شده است.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر