اخبار
98
در دانشگاه علوم پزشکی قزوین استفاده از نیروی انسانی برای مقابله با کروناویروس سازماندهی می شود

خبر، مهندس خونبانی

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

استفاده از نیروی انسانی برای مقابله با کروناویروس سازماندهی می شود

به گفته دکتر محمدعلی معصومی فر، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین، استفاده از نیروی انسانی این دانشگاه برای مقابله با کروناویروس، سازماندهی می شود.

رییس کمیته پشتیبانی مقابله با کرونا ویروس در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با بیان اینکه این موضوع در نشست روز 12 اسفند 1398 این کمیته گرفته شد؛ گفت: صدور ابلاغ برای نیروهای فنی معرفی شده از معاونت درمان دانشگاه و توزیع متوازن نیروهای فوق برای بکارگیری در مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستان ها و همچنین معرفی پزشکان و کارشناسان روان به معاونت بهداشتی دانشگاه برای همکاری، دیگر مصوبه های این نشست بود.

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه کارکنان مجتمع پردیس برای همکاری در بخش اداری به معاونت درمان و معاونت بهداشتی معرفی خواهند شد؛ گفت: انجام پیگیری لازم برای صدور شروع بکار و پایان کار این افراد بر عهده معاونت های درمان و توسعه است.

استفاده از کارکنانی دارای بیماری های خاص و نقص سیستم ایمنی، در محیط های کاری کم خطر

بنا به اظهار معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین، کارکنانی که دارای بیماری های خاص و نقص سیستم ایمنی هستند، با معرفی واحد مربوطه و تایید معاونت درمان، در محل هایی که کمترین تماس را دارند استفاده می شود.

وی با بیان اینکه دوره آموزشی برای داوطلبان (دانشجو) به منظور مشارکت در سامانه «4030» توسط معاونت درمان انجام می شود؛ گفت: برای بهتر خدمت رساندن در این زمینه، خدمات مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستان ها نیز باید تا روز 14 اسفند، آموزش لازم را دیده باشند و خودروهای پردیس نیز در اختیار معاونت بهداشتی قرار گیرند.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر