اخبار
98
در دانشگاه علوم پزشکی قزوین اولین جشنواره نظام پیشنهادات بهمن ماه 1398 سخنرانی دکتر محمد علی معصومی فر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اعتقاد راسخ ذبه مدیریت با خرد جمعی داریم و سازمان دارای مدیریت مشارکتی بی نقص تر به سر منزل مقصود می رسد
چالش های محیط کاری خود را به خوبی ببینید و راه حل های مناسب با توجه به تخصص و تعهد ارایه نمایید
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر