اخبار
آگهی مزایده عمومی یک مرحله¬ای واگذاری بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی
برگزاری مزایده بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
عزاداری امام حسین(ع) باید در سراسر کشور با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شود
دوره های آموزشی مدیریت و خانواده به شیوه الکترونیکی
اطلاعیه تغییر ساعت کاری
آزمون دوره غیرحضوری قلب سلیم آیت اله دستغیب
فاز یکم ساختمان اورژانس مرکز آموزشی و درمانی قدس قزوین به بخش خصوصی واگذار شد
دکتر معصومی فر: تمام اقدامات در حوزه اداری و مالی دانشگاه، باید با هدایت و هماهنگی حوزه توسعه انجام شود
هر فصل یکبار، پایش اداری و مالی از همه واحدهای دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام می شود
مناقصه مناقصه عمومی یک‌مرحله ای انجام کلیه فعالیت های مربوطه به تهیه مواد اولیه، نگهداری،طبخ و توزیع مراکز آموزشی درمانی کوثر، قدس، بوعلی سینا، ولایت، شهیدرجایی وبیمارستان شفا تاکستان،
ارائه خدمات روانشناختی درباره کرونا از طریق سامانه «4030»
افزایش حقوق فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل کارکنان قراردادی تبصره چهار هم شد
نکات ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در ﺧﺼﻮص ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻛﺮوﻧﺎ
در دانشگاه علوم پزشکی قزویناستفاده از نیروی انسانی برای مقابله با کروناویروس سازماندهی می شود
در دانشگاه علوم پزشکی قزوینسیستم ثبت تردد کارکنان در مقابل بیماری کرونا، ایمن می شود
در دانشگاه علوم پزشکی قزویناطلاعیه تغییر ساعت کاری
آزمون دوره غیرحضوری راه های پیشگیری و کنترل کرونا ویروس
زمان پایان کرونا به مردم بستگی دارد
در دانشگاه علوم پزشکی قزوینگزارش دوره های آموزشی برگزار شده در خصوصی آشنایی با کرونا ویروس و راه های پیشگیری و کنترل آن
در دانشگاه علوم پزشکی قزوینتلاشگران خط مقدم مقابله با کرونا، تشویق می شوند
12345678910...>>>