اخبار
اطلاعیهشرکت نیکارت
اطلاعیه اعلام آدرس وب سایت نسخه الکترونیکی نشریه سالنامه آماری سال 98
اطلاعیه شرکت بیمه آتیه سازان حافظ
ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی
آگهی جذب نیروی شرکتی
تمدید قرار داد بیمه تکمیلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ
وبینار آموزشی آشنایی با مدیریت خشم با امتیاز بازآموزی توسط اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه
وبینار آموزشی مادر کامل یا مادر کافی توسط اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه
آگهی تجدید بار دوم مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای انجام كليه امور تعمير، نگهداري و راهبری تاسيسات مکانیکی والکترونیکی
برگزاری مزایده بار چهارم فروش ملک
اطلاعیه تبدیل وضع نیروهای قراردادی کارمعین، رسمی آزمایشی و پیمانی و نیز قرارداد کارگری مربوط به ایثارگران
اطلاع رسانی فرآیند بررسی مدارک آزمون قرارداد ی کارمعین مهرماه 1399
برگزای مناقصه تجدید بار اول تکمیل مرکز جامع سلامت معلم کلایه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
در دانشگاه علوم پزشکی قزوینفراخوان جذب نیرو شرکت کارآفرینان آواسلامت
راهنمای تدوین برنامه عملیاتی استقرار دستورالعمل کشوری corona
غیرحضوری شدن خدمات تامین اجتماعی
در دانشگاه علوم پزشکی قزوین طرح اهدای کتاب توسط همکاران
دستورالعمل ارزیابی عملکردکارمندان موسسات تابع آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیر هیات علمی
در مرداد ماه سال 1399عملکرد واحد مهندسی مشاغل دانشگاه
در مرداد ماه سال 1399عملکرد واحد آموزش کارکنان دانشگاه
12345678910...>>>