اخبار
اعلام نتیجه مناقصه طبخ و توزیع غذای سلف سرویس معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای تکمیل مرکز بهداشت ارداق مرحله دوم
قوانین ورود و خروج کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای احداث پروژه مرکز جامع سلامت ارداق
باز گشایی پاکت های مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع سلف دانشجویی
بررسی مسائل و مشکلات حقوقی و ارائه راهکارهای مناسب توسط کارشناسان امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دکتر معصومی فر سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین شد
دکتر مهدی یوسفی رئیس هیات امنای ارزی وزارت بهداشت شد
عضو هیات امناء صرفه جویی ارزی انتخاب شد
راهنمای شرایط و مدارک مورد نیاز برای ارتقاء رتبه کارکنان
اعلام اسامی همکاران جهت سفر خزر آباد ساری در بهمن 1397
مرتضی نجفی، به عنوان مُدرّس قطب منطقه شش کشوری انتخاب شد
واحد های برتردر ارزیابی عملکرد اعلام شدند
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه فعالیت¬های مربوط به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع سلف معاونت داشجویی و فرهنگی دانشگاه
سه خبر مهم از نشست ستاد دانشگاهی تحول نظام سلامت
عوامل انگیزشی در سازمان، محدود به عوامل اقتصادی نیست
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه فعالیت¬های مربوط به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع سلف معاونت داشجویی و فرهنگی دانشگاه
امور سلف دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به بخش خصوصی واگذار می شود
ابلاغ مهندس علیرضا سلطان رحمتی
مناقصه عمومی یک مرحله ای- خرید یک دستگاه کامپکت 1000 کاوا
1234567>>>