دادور و یاور


ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه سی و نهم مورخ 24-4-1396 به استناد مفاد مصوبه شماره 85002 ت 52442 ه مورخ 31-6-1396 هیات وزیران و در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، با هدف بهبود محیط کسب و کار کشور و به منظور افزایش بلوغ تعامل پذیری، ترویج فرهنگ تبادل بر خط اطلاعات در دستگاه های اجرایی و همچنین ارتقای کارکرد سامانه های موجود " دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور" را مورد تصویب قرار داد 

جهت رفع مشکلات مربوط به کد کاربری و گذرواژه، کاربران محترم میتوانند با سرکار خانم حسینی به شماره 33364511 داخلی 331 تماس حاصل فرمایند

تعریف سامانه دادور
دستور العمل استقرار توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور
راهنمای پنل متقاضیان میز مشاوره کسب وکار سامانه یاور
ورود به سامانه