اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=f55caa9a-4403-4680-ac34-2b9837bd5d97

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=7e640652-0299-4e4f-b4db-414850b4650a

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=612e9404-1736-4494-a72e-b749b6b3e17e

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=5e88f22f-53af-4663-a262-e71ec2a664b4

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=a94f5efa-9930-412d-ad68-e2dd5e4717c6

خبرهای کوتاه
1398/11/28 دوشنبه
در دانشگاه علوم پزشکی قزوین،آگهی مزایده عمومی یک‌مرحله ای فروش 14 دستگاه خودروسواری
1398/11/27 يكشنبه
آشنایی بیشتر پرسنل نگهداشت جهت رعایت ایمنی
1398/11/23 چهارشنبه
در دانشگاه علوم پزشکی قزوینفهرست مهمانسرا های دانشگاه علوم پزشکی کشور
1398/11/20 يكشنبه
در دانشگاه علوم پزشکی قزویناولین جشنواره نظام پیشنهادات بهمن ماه 1398
تقدیم لوح به پیشنهاد های برتر
1398/11/20 يكشنبه
در دانشگاه علوم پزشکی قزویناولین جشنواره نظام پیشنهادات بهمن ماه 1398
بیانیه دکتر پیمان نامدار سرپرست دانشگاه
رویداد علمی
1398/11/15 سه‌شنبه
از مجموعه دوره های آموزشی قوانین و مقررات استخدامیخروج از خدمت (کارکنان هیات علمی و غیر هیات علمی)
مدرس محمد مهجور کارشناس مسئول امور بازنشستگان - فضل اله قائدیها کارگزین امور بازنشستگان
1398/11/12 شنبه
مدیریت منابع انسانیمعرفی مدل sBI در ارائه بازخورد به کارکنان
1398/11/12 شنبه
مدیریت منابع انسانیچگونه به یک فرد حرفه ای در حوزه مدیریت منابع انسانی تبدیل شویم؟(قسمت دوم)
1398/11/12 شنبه
مدیریت منابع انسانیتمرین شنیدن ناگفته ها
1398/11/12 شنبه
مدیریت منابع انسانیمهارت های‌نرم‌مهم‌ ترند‌یا‌مهارت‌ های‌سخت؟