تاریخچه معاونت

 معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین مجموعه ای است جهت تمهید مقدمات فعالیتهای دیگر سازمان که فراهم آوردن تمامی شرایط حیات و تلاش دانشگاه را در جهت تحقق اهداف سازمانی عملی می نماید. تشکیلات تفصیلی معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در راستای ارتقاء دانشکده پزشکی قزوین به دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1370 تصویب گردید. معاونین پشتیبانی دانشگاه به ترتیب سالهای تصدی به شرح زیر می باشد:

  • غلامرضا علی جمشیدی از سال 1370- 1375
  • مجتبی شهنازی از اردیبهشت تا دی 1375  
  • دکتر سید رضا مرتضوی از 1375 تا 1376
  • دکتر رضا نجفی‌پور از سال 1376-1385
  • دکتر مجید بهرامی از سال 1385-1390
  • دکتر فرزاد پیرویان از سال 1390 تا 1392
  • محمد زکریا کیایی از سال 1392 تا 1393
  •  دکتر مهدی یوسفی از سال 1393 تا 1397
  •  دکتر محمد علی معصومی فر  از سال 1397 تا کنون