دانشگاه 1400

با توجه به چشم انداز توسعه عمرانی دانشگاه در سال 1400 و لزوم سرعت بخشیدن ، شفاف سازی و هدایت بهتر پروژه های زیر ساختی دانشگاه شامل : ساختمان الحاقی بیمارستان رجایی،  رادیوتراپی ، بیمارستان 120 تختخوابی الوند ، بیمارستان 700 تختخوابی قزوین و ساختمان آموزش و پژوهش ، در لیست دبیرخانه دانشگاه 1400 قرار گرفت و دبیرخانه با ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و عضویت مدیران مالی، بودجه،حراست، بازرسی، روابط عمومی، دفتر فنی، مشاورانفورماتیک معاونت توسعه، دبیر و مشاورمعاونت توسعه و مدیران ارشد پروژه های عمرانی ایجاد شد . این دبیرخانه هفته ای دو روز در روزهای یکشنبه و چهارشنبه تشکیل جلسه می دهد که در این نشست ها مشکلات پروژه ها بررسی و راهکارهای اصلاحی ارائه می شود .


با کلیک بر روی هر عکس گزارش تصویری  پیشرفت پروژه  را مشاهده می نمایید

 
ساخت پروژه الحاقی بیمارستان شهید رجایی
ساخت پروژه رادیوتراپی
ساخت بروژه ساختمان آموزشی پژوهشی پردیس
ساخت پروژه بیمارستان 700 تختخوابی
ساخت پروژه بیمارستان 120 تختخوابی الوند
ساخت پروژه المان مزار شهدا
افتتاحه پروژه المان مزار شهدا ی گمنام
ساخت پروژه کلینیک ویژه