اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=7b526565-b862-48d6-9321-c323591fa1dd

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=5a381f89-077b-4d44-bbbe-9c1647b19c11

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=0d3991a9-a7f3-4ca1-b56e-5293f25e31a0

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=651b6473-2c3f-4a8e-8c71-52fa00f5938d

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=a8e766ac-add4-464b-8e7b-bafd6e696c83

اخبار
برنامه استراتژیک حوزه توسعه بررسی شد
میزان دستیابی به اهداف در سه ماهه اول سال 96 در سامانه HOP مشخص می شود
تفکیک مدیریت در حوزه توسعه
با توجه به ابلاغ ساختار سازمانی و تشکیلات تفضیلی جدید دانشگاه
اقدامات شایسته حوزه خدمات پشتیبانی در آستانه سال جدید تحصیلی
به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و در استقبال از دانشجویان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به سامانه رشد مراجعه کنند
آدرس : http://tarhreg.behdasht.gov.ir