میز خدمت الکترونیکی
سامانه  نظام پیشنهادها
سامانه خدمات رفاهی
سامانه کالا یاب
سامانه نقل و انتقالات
سامانه مدیریت مصرف انرژی
سامانه خدمات الکترونیک
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سامانه رصد( جهت ثبت شاغلین جدید)
سامانه ثبت نام نیروی خدماتی
سامانه کاریاب
کلینیک ویژه دانشگاه
 سامانه تسهیلات ارزی و مشمولین مرکز خدمات آموشی وزارت بهداشت
سامانه تامین و توزیع نیروی انسانی
سیستم جامع مدیریت طرح پزشکان و پیراپزشکان
سامانه بودجه ریزی عملیاتی - معاونت راهبردی
سامانه لایحه بودجه - معاونت راهبردی
سامانه بودجه تفصیلی وزارت بهداشت
شبکه دولت
اتوماسیون وزارت
سامانه مدیریت عملکرد استانداری(تسما)
بانک قوانین
منابع الكترونيكي
مراكز آموزش عالي
درگاه الكترونيكي ايران
پايگاه اطلاع رساني دولت
پایگاه خبری - اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وبدا)
معاونت توسعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
سايت باهمايش
راهكار مديريت
سازمان جهاني بهداشت (WHO)
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
1