لینک های مفید
سامانه ثبت نام نیروی خدماتی
سامانه کاریاب
سامانه فیش حقوقی کارکنان
پرتال مردم
سامانه خدمات الکترونیک
سامانه مدیریت عملکرد وزارت بهداشت
سامانه تامین و توزیع نیروی انسانی
سامانه طرح های عمرانی وزارت بهداشت
سامانه ملی کنترل و نظارت بر طرح ها و پروژه های عمرانی کشور (استانداری)
سیستم جامع مدیریت طرح پزشکان و پیراپزشکان
سامانه بودجه ریزی عملیاتی - معاونت راهبردی
سامانه موافقت نامه - معاونت راهبردی
سامانه لایحه بودجه - معاونت راهبردی
سامانه بودجه تفصیلی وزارت بهداشت
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
شبکه دولت
سامانه رصد( جهت ثبت شاغلین جدید)
اتوماسیون وزارت
کلینیک ویژه دانشگاه
سامانه مدیریت عملکرد استانداری(تسما)
بانک قوانین
منابع الكترونيكي
سامانه های اداری
مراكز آموزش عالي
دانشگاههاي وزارت علوم
سازمان هاي دولتي
دانشگاههای علوم پزشکی
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري
درگاه الكترونيكي ايران
پايگاه اطلاع رساني دولت
پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
معاونت توسعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
سايت باهمايش
راهكار مديريت
سازمان جهاني بهداشت (WHO)
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
معاونت توسعه دانشگاه های علوم پزشکی
1