در خصوص توانسنجی و ظرفیت سازی کارکنان

قصد داریم یک آزمون سراسری برگزار کنیم و توان‌سنجی و ظرفیت‌ سازی کنیم. یعنی از مجموعه کارکنان، سطوح اطلاعات و تسلط بر کارشان را به مسابقه بگذاریم. آماده باشید! مدیریت منابع انسانی دانشگاه احتمالاً از طریق سایت مسابقه online برگزار نماید و از بین آنان به عنوان المپیاد بزرگ، افراد را برگزینیم و نهایتاً به آموزش آنان برای توانمندشدنشان در حوزه‌ های مدیریتی بپردازیم.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر