اخبار

پانزده تصمیم مهم برای حل مشکلات حوزه سلامت شهرستان آوج
پانزده تصمیم مهم برای حل مشکلات حوزه سلامت شهرستان آوج


در نشستی با حضور معاونان توسعه مدیریت و منابع، درمان، بهداشتی و رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی، مدیران حوزه درمان،بهداشت و توسعه و مدیر شبکه بهداشت و درمان آوج مشکلات شبکه بهداشت و درمان این شهرستان در حوزه های مختلف بررسی شد

در این نشست که روز دوشنبه مورخ 16/5/96 در دفتر توسعه برگزار شد ابتدا جعفر فیض الهی مدیر شبکه آوج به بیان مشکلات و کمبودها ی مرکز پرداخت؛ سپس با رایزنی اعضاء جلسه 15 تصمیم  مهم در حوزه های بهداشت،درمان، توسعه، فوریتهای پزشکی اتخاذ شد همچنین مقرر شد این تصمیمات جهت تایید نهایی و اجرایی شدن در حضور رئیس دانشگاه طرح شود.

فعال شدن پایگاه فوریت های حصار ولی عصر و کلنجین،فعال شدن مرکزدیالیز شهرستان با وجود 120 بیمار دیالیزی، بررسی استقرار متخصص طب اورژانس،جذب پرستارو مامای داوطلب،بر آورد نیاز به نیروهای فنی و خدماتی،حضوریک روز در هفته توسط مدیریت دفتر فنی جهت رفع مشکلات فنی مرکز، اختصاص دو خودروی عملیاتی توسط معاونت بهداشتی، گاز کشی 19 مرکز و خانه بهداشت و خرید سونینور و الکتروشوک برای مرکز آبگرم از جمله تصمیماتی بود که جهت حل مشکلات مرکز آوج و زمینه سازی بهتر ارائه خدمات سلامت به مردم شهرستان در این نشست پیشنهاد شد



 
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر