اطلاعیه

پارمیس سازه غرب برنده مناقصه احداث پاویون و نماز خانه مرکز آموزشی درمانی قدس شد

طی برگزاری دو جلسه جدا گانه در تاریخ های 2و 10 خرداد 1396 که اولین جلسه با عنوان پرسش و پاسخ به مناقصه گران شرکت کننده در سلن آمفی تئاتر ستاد برگزار شد آقایان صفدری مسئول امور قرار دادها و مهندسین میرزا تقی و مرادی به پرسشهای مطرح شده از سوی مناقصه گران پاسخ دادند و در جلسه دوم که در همین راستا در دفتر معاونت توسعه دانشگاه تشکیل گردید ، اعضای کمسیون مناقصات دانشگاه شرکت داشتند. پس از بازگشایی پاکات الف و ب ، بررسی اسناد مناقصه شرکتهای واجد شرایط تعیین گردید. سپس پاکت چ (حاوی قیمت پیشنهادی )شرکتهای فوق بازگشایی شد و شرکت پارمیس سازه غرب برنده این مناقصه گردید که پس از صدور ابلاغ برنده جهت انجام مراحل اداری و عقد قرار داد، به مدیریت خدمات پشتیبانی معرفی شدند . شایان ذکر است اعضای کمیسیون مناقصه دانشگاه آقایان : دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع ، میرزا عباسی مشاور رییس دانشگاه در امور مناقصات و مزایدات  ، علی اکبری مدیر امور مالی و مشایخ رییس اداره حراست واعضای کمیته فنی بازرگانی: مهندس وحید خورشیدی مدیردفتر فنی ، حبیب قنبری مدیر خدمات پشتیبانی ،صفدری مسئول قراردادها و خانم افشار متصدی امور قراردادها حضور داشتند.


 
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر