اخبار

تصمیم گیری چیدمان الحاقی بیمارستان آبیک

جلسه ی تصمیم گیری چیدمان الحاقی بیمارستان آبیک با حضور دکتر مهدی یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیران این حوزه در تاریخ 96/4/21 در دفتر معاونت توسعه برگزار گردید. در این جلسه موضوع اعلام فراخوان جذب سرمایه گذار و همچنین کاربری بیمارستان قدیم آبیک مورد بررسی قرار گرفت و مصوب گردیدتا دفتر فنی با هماهنگی معاونت درمان، نواقص ساختمانی بیمارستان فعلی شهدا آبیک را برآورد و تا تاریخ 96/4/25 به معاونت توسعه اعلام نماید.

اعلام اطلاعات کلی چیدمان الحاقی بیمارستان شفای آبیک، شامل 64 تخت بستری ، 4 اتاق عمل، بخش ویژه با 6 تخت CCU، 6 تخت ICU و 4 تخت زایمان و همچنین گزارش دفتر فنی درخصوص امکان اضافه کردن به صورت طبقات یا افزایش در سطح از دیگر مصوبات این جلسه بود.


 
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
 
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر