:.
p101059
کار گاه توجیهی EOP برای مدیران پایه دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد . توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و با همکاری مرکز هدایت عملیات بحران و گروه مدیریت خطر بلایای معاونت بهداشت ، کارگاه توجیهی برنامه پاسخ در شرایط اضطراری EOP برگزار شد .  
کار گاه توجیهی EOP برای مدیران پایه دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد .
 
توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و با همکاری مرکز هدایت عملیات بحران و گروه مدیریت خطر بلایای معاونت بهداشت ، کارگاه توجیهی برنامه پاسخ در شرایط اضطراری EOP  برگزار شد .
 
هدف از این کارگاه یک روزه که در تاریخ 1-شهریور -1396 از ساعت 9 الی 13 در سالن کنفرانس ستاد دانشگاه برگزار شد ، افزایش سطح آگاهی مدیران پایه از نحوه تهیه برنامه در فازهای آمادگی و پاسخ مدیریت بحران می باشد . در این کارگاه، دکتر نامدار رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی،  علی فخار سلیمانی مدیرEOC  و مهندس محسن نوری مدیر گروه مدیریت خطر بلایا وزارت بهداشت ، موضوعات مرتبط با کارگاه را ارائه کردند .
  
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
 
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر