:.
p101093
در نشستی با حضور رییس دانشگاه فرآیندهای در آمد بیمارستان ها بررسی شد در جلسه ای با حضور دکتر مهرام رییس دانشگاه، دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع و اعضاء کمیته در آمد ، فرآیندهای در آمد مراکز آموزشی درمانی و برنامه دارویی بررسی شد

در جلسه ای با حضور دکتر مهرام رییس دانشگاه، دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع و اعضاء کمیته در آمد ، فرآیندهای در آمد مراکز آموزشی درمانی و برنامه دارویی بررسی شد .
 

در این نشست ابتدا اعضاء کمیته در آمد گزارشی از عملکرد این کمیته ارائه دادند . دکتر مهرام رییس  دانشگاه در ادامه این نشست بر آغاز  اصلاح فرایندهای HIS   بیمارستانی و انبارهای دارویی بر اساس دستور العمل کمیته راهبردی در آمد ابلاغ شده از سوی معاونت توسعه وزارت تاکید کرد. رییس دانشگاه همچنین دستور داد اجرای این دستور العمل در هیات رئیسه جهت تصویب طرح شود .

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر