:.
p101109
در نشستی با حضور زاهد پور مدیر کل مدیریت بحران استان ، مشکلات حامل های انرژی مراکز درمانی بررسی شد در نشستی با حضور دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع، زاهدپور مدیر کل مدیریت بحران استان، نمایندگانی از حوزه های بهداشت، فوریت های پزشکی و بیمارستان های دانشگاه ، موضوع مشکلات حامل های انرژی حوزه بهداشت و درمان بررسی شد. در نشستی با حضور دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع، زاهدپور مدیر کل مدیریت بحران استان، نمایندگانی از حوزه های بهداشت، فوریت های پزشکی و بیمارستان های دانشگاه ، موضوع  مشکلات حامل های انرژی حوزه بهداشت و درمان بررسی شد.

در این نشست مقرر شد میزان مصرف واقعی حامل های انرژی در مراکز درمانی و بهداشتی توسط ادارات و شرکت های مربوطه بررسی شود تا هزینه سر بار این مرکز کاهش یابد .

همچنین مصوب شد با معرفی نماینده ای از سوی دانشگاه علوم پزشکی و ارتباط مستمر با دستگاه های ذیربط در خصوص اصلاح الگوی مصرف و صدور قبض ها جهت پرداخت متمرکز اقدام گردد.

رفع مشکل کنتور پایگاه فوریت های پزشکی مستقر در عوارضی، قزوین – زنجان ، رفع مشکل سیم کشی برق اطراف بیمارستان ولایت جهت تسهیل در پرواز بالگرد اورژانس، و حل مشکل بدهکاری بیمارستان ولایت بابت حق انشعاب از جمله دیگر مباحث و مصوبات این نشست بود .

در این نشست همچنین مدیر کل مدیریت بحران استانداری تاکید کرد شرکت های سه گانه از هرگونه قطع حامل های انرژی مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی خود داری نمایند و قبل از هر گونه اقدامی با استانداری هماهنگی شود .

این نشست در تاریخ شنبه 11 شهریور در استانداری بر گزار شد .
 
 
 
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
 
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر