رویداد علمی
98
مدیریت منابع انسانی مهارت های‌نرم‌مهم‌ ترند‌یا‌مهارت‌ های‌سخت؟  
فهرست مطالب :
 
  • تعریف‌مهارت های‌نرمی‌که‌برای‌سازمان‌شما‌ارزش‌آفرین‌هستند‌
  • تعریف‌رفتارهای‌مرتبط‌با‌مهارت‌-های‌نرم‌
  • -طراحی‌رویه ای‌برای‌ارزیابی‌مهارت‌ ‌های‌نرم‌در‌هنگام‌استخدام‌


 

دریافت فایل آموزشی
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر