رویداد علمی
98
مدیریت منابع انسانی تمرین شنیدن ناگفته ها
فهرست مطالب :
  • تمرین هایی برای شنیدن ناگفته ها در جلسات
گوش دادن فعال یعنی حواسمان به آن چه گفته نمی شود هم باشد، احساسات و عواطف پشت کلمات، برای تمرین این موضوع
  • در جلسات به نوبت یک نفر را به عنوان شنونده انتخاب کنید،
  • جدولی آماده کنید که یک ستونش مطالب  گفته شده باشد و ستون دیگرش معنای آن ها، این کمک می کند به چیزی گوش کنیم که گفته نمی شود و راه ساده ای است برای هویدا کردن تناقضات، ترس ها و حقایق ناگفته،
  • بعد از پایان جلسه این دو ستون را با هم مقایسه و در مورد آن با سایر اعضای جلسه گفتگو کنید.
  • بعد از شنیدن صحبت های نفر مقابل 5 تا 10. ثانیه سکوت کنید
  • زمانی را به فکر کردن اختصاص دهید و سپس پاسخی واقعی به آن  چه گفته شده بدهید و نه حرف هایی که از قبل آماده کرده اید.
  • حرف دیگران را قطع نکنید.این عادت ساده برای بسیاری از افراد دشوار است، اما می  تواند ضرباهنگ مباحث را به کلی تغییر دهد.
دریافت فایل آموزشی
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر