رویداد علمی
98
مزایا و معایب رایانه و بازیهاي رایانهاي تهیه کننده :شاهدخت رفیعی

 
فهرست مطالب :

مزایاي بازي هاي رایانهاي
معایب بازي هاي رایانهاي
-آسیب هاي روانی تربیتی بازي هاي رایانهاي
برخورد صحیح والدین با بازي هاي رایانه ايکودکان
راه حلهاي پیشنهادي

 

دریافت فایل آموزشی
 
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر