رویداد علمی
98
از مجموعه دوره های آموزشی قوانین و مقررات استخدامی خروج از خدمت (کارکنان هیات علمی و غیر هیات علمی) مدرس محمد مهجور کارشناس مسئول امور بازنشستگان - فضل اله قائدیها کارگزین امور بازنشستگان  
فهرست مطالب :
 • بازنشستگی  
 • حقوق و وظیفه 
 •  انواع سابقه
 • مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی
 • مشاغل تخصصی و غیر تخصصی
 • انواع خدمت
 • سابقه خدمت
 • سابقه تجربی 
 • سابقه بازنشستگی
خروج از خدمت :
 • بازخریدی استعفا
 • مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمانی
 • انفصال دائم از خدمت
 • اخراج
 • فسخ قرارداد
 • فوت
 • بازنشستگی

 

دریافت فایل آموزشی
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر