رویداد علمی
99
آشنایی با مجموعه مقررات امور بازنشستگی کارکنان دولت  
آنچه در این آموزش می خوانید :
  • انواع بازنشستگي  
  • نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي
  • وراث واجد شرايط و مدارك مربطوطه جهت برقراري حقوق وظيفه وراث
  • مدارك جهت قط موقت يا دائم حقوق بازنشستگي ، وظيفه از كار افتادگي و وظيفه وراث
  • بازخريد خدمت كاركنان دولت
  • استرداد كسور خدمت مازاد بر سي سال
  • استرداد كسور بازنشستگي مشمولين صندوق بازنشستگي كشوري
  • نحوه وصول اقساط بدهي كاركنان دولت در هنگام تائيديه حقوق بازنشستگي ووظيفه
  • انتقال حق بيمه خدمات غير رسمي (خصوصي )كاركنان دولت به صندوق بازنشستگي
  • كشوري -ساير مقررات
دانلود فایل آموزشی
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر