اخبار

نیاز به نیروهای خدماتی در بیمارستانها استانداردسازی می شود
دکتر مهدی یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی از استاندارد سازی نیاز به نیروهای خدماتی در بیمارستانها خبر داد. دکتر یوسفی گفت : با توجه به نقش نیروهای خدماتی در میزان رضایتمندی مردم در بیمارستانها و با عنایت به عدم وجود استانداردی برای تعریف میزان کار و تناسب آن با نیروهای خدماتی در بخش های مختلف بیمارستانی طی جلساتی با همکاری مدیران مراکز آموزشی درمانی در حال تدوین استاندارد به کار گیری نیروهای خدماتی هستیم . معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه احصا زمان کارها ،  برنامه ریزی برای قطعی کردن هزینه ها و برنامه ریزی وظیفه محور به جای نیرو محور را از مهمترین اهداف این برنامه دانست .
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر