اخبار
نیاز به نیروهای خدماتی در بیمارستانها استانداردسازی می شود
کلنگ بزرگ ترین پروژه درمانی استان قزوین به دل زمین نشست
در نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با مدیر و کارشناسان بودجه
راه اندازی سامانه کاریاب در پورتال معاونت توسعه
«چارگون»، به روز رسانی شد
  • 1394/3/11 دوشنبه «چارگون»، به روز رسانی شد
    نرم افزار اتوماسیون دانشگاه «چارگون» با پیگیری مدیریت انفورماتیک حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع، به روز رسانی شد.
سامانه مشاهده و دریافت فیش حقوقی کارکنان راه اندازی شد.
مهندس محمد قوامی، مشاور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه شد
اتوماسیون اداری دانشگاه، هماهنگ با پروتکل استاندارد تبادل نامه ها شد
1